Äiá»n cá»±c cấy bên trong á»c tai

Cochlear sá»­ dụng các vật liá»u cấy ghép an toàn nhất là titatium, silicon và paltinium Äảm bảo Äá» bá»n suá»t Äá»i cho ngÆ°á»i cấy ghép, Äạt tiêu chuẩn cao nhất vá» Äá» tin cậy trong lÄ©nh vá»±c cấy Äiá»n cá»±c á»c tai.

Vai trò của các dãy Äiá»n cá»±c trên Äiá»n cá»±c cấy ghép bên trong

á» ngÆ°á»i có sức nghe bình thÆ°á»ng, âm thanh thu nhận bá»i các tế bào long cá»±c nhá» phủ suá»t chiá»u dài á»c tai. Vá»i những ngÆ°á»i mất sức nghe mức Äá» từ vừa Äến sâu, các tế bào lông bên trong á»c tai Äá»u bá» tá»n thÆ°Æ¡ng hoặc không có. Các Äiá»n cá»±c trên Äiá»n cá»±c cấy ghép bên trong sẽ thay thế cho các tế bào lông này và Äược Äặt nằm trong Vùng nghe của á»c tai.

Äiá»n cá»±c vòng CI24RE

Thiết kế Äá»c Äáo và duy nhất

 • Dãy Äiá»n cá»±c bao gá»m 22 Äiá»n cá»±c platinum Äược thiết kế uá»n vòng theo Äá» dài lý tÆ°á»ng. Thiết kế này cho phép dãy Äiá»n cá»±c uá»n theo hình dáng tá»± nhiên của á»c tai con ngÆ°á»i, bảo vá» cấu trúc tinh tế của á»c tai
 • Sá» lượng Äiá»n cá»±c nhiá»u hÆ¡n bất kỳ¬¬¬ Äiá»n cá»±c cấy ghép của những hãng khác và tất cả các Äiá»n cá»±c Äá»u nằm trong Vùng nghe của á»c tai

Thiết kế Äá» Äiá»n cá»±c ôm khít á»c tai má»t cách hoàn hảo nhất


 • Các Äiá»n cá»±c má»ng uá»n vòng theo á»c tai nhằm ôm khít vá»i hình dáng tá»± nhiên của á»c tai
 • Äiá»n cá»±c thuôn nhá» á» phía cuá»i cho phép Äiá»n cá»±c Äược luá»n vào nhẹ nhàng, bảo tá»n cấu trúc tinh tế của á»c tai.
 • Chiá»u dài thích hợp cho mức Äá» mất sức nghe của bạn và vá» trí tá»± nhiên của thần kinh thính giác. Äiá»n cá»±c không dài, tránh viá»c luá»n Äiá»n cá»±c vào quá sâu bên trong á»c tai.
Äiá»n cá»±c thẳng
Äang cập nhật
Hotline tư vấn:

HCM: 0965 449 446

-

Hà Ná»i: 0965 449 447

Tá»ng Äài miá»n phí 18001283

Hỗ trợ

Chia sẻ

LỊCH TƯ VẤN VỚI CHUYÊN GIA Tư vấn cấy ốc tai điện tử

LỊCH TƯ VẤN VỚI CHUYÊN GIA Tư vấn cấy ốc tai điện tử

 • 247215
 • Đặt hẹn

  (*) Nếu cần đặt lịch hẹn phù hợp hơn, vui lòng liên hệ Hotline tư vấn 0965 449 447

  Top