Ra mắt TAI NGHE Bà MẬT KANSO của Cochlear

Cochlear tá»± hào mang Äến cho khách hàng thêm sá»± lá»±a chá»n má»i vá»i N6 Äá»NH CAO vá» thiết kế NHá» Gá»N â Bà MẬT của KANSO, mang Äầy Äủ tính nÄng Äình Äám của N6.

Cô Eda Chen â Chuyên gia Thính há»c của vÄn phòng Cochlear Singapore giá»i thiá»u KANSO Äến các giáo viên, bác sÄ© tại Há» Chí Minh

Cô Eda giá»i thiá»u KANSO và Công nghá» Äá»nh cao của Cochlear Äến các Bác sÄ© Bá»nh Viá»n Tai MÅ©i Há»ng Sài Gòn

Giá»i thiá»u KANSO Äến các Bác sÄ© Tai MÅ©i Há»ng tại Hà Ná»i

Thông tin chính thức  vá» KANSO sẽ Äược giá»i thiá»u Äến khách hàng và khách hàng có thá» Äến các trung tâm Cát TÆ°á»ng Äá» trải nghiá»m thá»­ công nghá» nghe của KANSO.

Hãng á»c tai Cochlear (Ãc) giữ vá» trí tiên phong, có Äá» tin cậy và thá»i gian sá»­ dụng cao nhất toàn cầu. 07/10 ngÆ°á»i cấy á»c tai Äiá»n tá»­ trên thế giá»i chá»n cấy Cochlear.

HÆ¡n 450,000 ngÆ°á»i Äủ má»i lứa tuá»i sá»ng tai hÆ¡n 100 quá»c gia trên toàn cầu Äang sá»ng & nghe nhá» thiết bá» cấy á»c tai của Cochlear.

HÆ¡n 500 ngÆ°á»i Viá»t Nam Äủ má»i lứa tuá»i sá»ng tại hÆ¡n 60 tá»nh thành phá» của Viá»t Nam hiá»n Äang tận hÆ°á»ng cuá»c sá»ng & nghe nhá» thiết bá» á»c tai Äiá»n tá»­ của Cochlear.

============

Má»i thông tin chi tiết xin liên há» tá»ng Äài tÆ° vấn miá»n phí: 18001283

www.cochlear.com.vn

 

 • Ra mắt TAI NGHE Bà MẬT KANSO của Cochlear

  Ra mắt TAI NGHE Bà MẬT KANSO của Cochlear

  Tháng 12.2016, chuyên gia Thính há»c của vÄn phòng Cochlear Singapore â Cô Eda Chen Äã có mặt tại Viá»t Nam Äá» chính thức giá»i thiá»u vá» TAI NGHE Bà MẬT KANSO của Cochlear vá»i các bác sỹ TMH, giáo viên dạy phục há»i chức nÄng AVT.

 • Hear now! â Äược nghe ngay từ hôm nay

  Hear now! â Äược nghe ngay từ hôm nay

  ChÆ°Æ¡ng trình há» trợ Äặc biá»t cho các gia Äình khó khÄn tài chính

 • Hình ảnh Parent Talk HCM 18.05.2014: "Giúp con Nghe tá»t â Phát âm chuẩn â Giao tiếp hòa nhập"

  Hình ảnh Parent Talk HCM 18.05.2014: "Giúp con Nghe tá»t â Phát âm chuẩn â Giao tiếp hòa nhập"

  Tiếp sau Hà Ná»i, sáng Chủ nhật 18.05.2014 vừa qua, Cochlear Viá»t Nam Äã tá» chức buá»i Parent Talk cho các gia Äình có con bá» khiếm thính á» khu vá»±c phía Nam vá»i hÆ¡n 350 phụ huynh và bé Äã Äến tham dá»±.

 • Hotline tÆ° vấn:

  HCM: 0965 449 446

  -

  Hà Ná»i: 0965 449 447

  Tá»ng Äài miá»n phí 18001283

  Hỗ trợ

  Chia sẻ

  LỊCH TƯ VẤN VỚI CHUYÊN GIA Tư vấn cấy ốc tai điện tử

  LỊCH TƯ VẤN VỚI CHUYÊN GIA Tư vấn cấy ốc tai điện tử

 • 976091
 • Đặt hẹn

  (*) Nếu cần đặt lịch hẹn phù hợp hơn, vui lòng liên hệ Hotline tư vấn 0965 449 447

  Top