Ốc tai Điện tử COCHLEAR

Äiá»n cá»±c á»c tai là tai là má»t thiết bá» Äiá»n tá»­ Äược ÄÆ°a vào bên trong á»c tai giúp ÄÆ°a các tín hiá»u âm thanh vượt qua các phần bá» tá»n thÆ°Æ¡ng của tai trong và truyá»n thẳng tá»i dây thần kinh thính giác. Xem chi tiết >>

Ốc tai Điện tử Cochlear

Phục hồi chức năng nghe

Khi bạn hay con của bạn Äã Äược cấy Äiá»n cá»±c á»c tai thì má»t Äiá»u rất quan trá»ng Äó là bản thân bạn, gia Äình, bạn bè sẽ có lý do Äá» tin tÆ°á»ng và mong Äợi vào sá»± tiến bá» của bạn hay con của bạn. Xem chi tiết >>

Phục hồi chức năng nghe
Hotline tư vấn:

HCM: 0965 449 446

-

Hà Ná»i: 0965 449 447

Tá»ng Äài miá»n phí 18001283

Hỗ trợ

Chia sẻ

LỊCH TƯ VẤN VỚI CHUYÊN GIA Tư vấn cấy ốc tai điện tử

LỊCH TƯ VẤN VỚI CHUYÊN GIA Tư vấn cấy ốc tai điện tử

  • 19205
  • Đặt hẹn

    (*) Nếu cần đặt lịch hẹn phù hợp hơn, vui lòng liên hệ Hotline tư vấn 0965 449 447

    Top